Analýza drahých kovů

Rentgenové analyzátory

Spektrometry NITON lze s výhodou použít pro rychlou a přesnou analýzu drahých kovů.

Standardní kalibrace obsahuje tyto prvky:

Au, Ag, Pt, Pd, Rh, In, Sn, Ir, W, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, Ru

a také nebezpečné látky: Pb, Cd, Ni

Výhody:

  • rychlá a přesná analýza
  • zcela nedestruktivní
  • simultánní měření všech drahých kovů – např. zlata (Au), stříbra (Ag), platiny (Pt), paladia (Pd)
  • současné stanovení přítomnosti stopových legujících prvků a nebezpečných těžkých kovů – např. olova (Pb) a kadmia (Cd)
  • ihned lze odhalit repliky
  • možnost použití CCD kamery pro zobrazení místa měření
  • volitelně Small Spot – mikrofokusace – zaostření paprsku do bodu o průměru 3 mm

Spektrometry NITON nabízí vynikající přesnost – v následující tabulce jsou uvedeny výsledky z měření několika slitin zlata – certifikované hodnoty / výsledku z NITONu

Vzorek Označení Au %, cert Au NITON Ag %, cert Ag NITON Cu %, cert Cu NITON
Pure Au Au 24 K 99,9985 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00
RAuA5 YellAu 18 K 75,0400 75,02 18,02 17,78 6,93 6,60
RTA 4 YellAu 22 K 93,0000 92,71 4,50 4,46 2,49 2,34
RTA 14 RedAu 9 K 37,5200 37,30 9,78 9,78 52,54 51,72

Příklady měření

Výsledky měření: Čisté zlato (vpravo), Dentální slitina (vlevo)

Rentgenové analyzátory

Rentgenové analyzátory

Kam dál?