obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Niton XL3t GOLDD+ ruční XRF analyzátor

Niton™ XL3tGOLDD+ je osvědčený ruční XRF spektrometr od americké firmy Thermo Scientific™NITON. Pokračování úspěšného modelu XL3. Poskytuje vynikající citlivost, přesnost a rychlost měření. Je vybaven výkonnou rentgenovou lampou, pro detekci používá nový velkoplošný SDD detektor.

Základní technické parametry:

 • Rtg. lampa – 50kV/200µA
 • Velkoplošný SDD detektor
 • Hmotnost s baterií jen 1,4 kg
 • Velmi rychlé měření, výsledky se objevují okamžitě, vynikající přesnost měření
 • Systém předřadné filtrace – během jedné analýzy lze sejmout až 4 spektra za různých budících podmínek – pro dosažení nejlepší citlivosti, nejlepších detekčních limitů a nejkratší doby analýzy. Čtyři kroky – 6kV, 12kV, 40kV, 50kV
 • Vestavěbná kamera zobrazuje měřený bod
 • Small Spot – možnost zmenšení velikosti měřeného bodu na 3 mm pomocí kolimátoru
 • Vestavěná GPS jednotka, ke každému výsledku se uloží i informace o poloze
 • Přenos výsledků do PC přes USB, Bluetooth
 • Rekalibrace detektoru pomocí zabudovaného vnitřního standardu, aby bylo možno přístroj rekalibrovat kdekoliv i v terénu. Rekalibrace se provádí na standardu, který je umístěný uvnitř spektrometru. Při rekalibraci není potřeba přikládat k přístroji žádný vzorek/standard.
 • Cela řada kalibračních módů – General Metal, Precious Metals, Electronics Metals, Mining (rudy, horniny, keramika, práškové materiály, roztoky…), Soils, Plastics, Coatings (tloušťka vrstev), Autokatalyzátory…