obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

NITON XL5Plus - ruční XRF analyzátor

Niton™ XL5 Plus - špičkový ruční XRF spektrometr od americké firmy Thermo Scientific™NITON. Pokračování úspěšného modelu XL5. Poskytuje vynikající citlivost, přesnost a rychlost měření, zároveň je v současné době nejmenším a nejlehčím ručním spektrometrem na trhu. Je vybaven nejvýkonnější rentgenovou lampou, pro detekci používá nový velkoplošný SDD detektor s grafénovým okénkem a ochranou proti mechanickému poškození a vše řídí extrémně výkonná elektronika.

Základní technické parametry:

 • Rtg. lampa – 5W/50kV/500µA - výrazně lepší citlivost, dynamické řízení výkonu podle měřeného vzorku
 • Nový velkoplošný SDD detektor s grafénovým okénkem a ochranou proti mechanickému poškození
 • Hmotnost s baterií jen 1,3 kg
 • Velmi rychlé měření (od 1 sekundy), výsledky se objevují okamžitě, vynikající přesnost měření
 • Systém předřadné filtrace – během jedné analýzy lze sejmout až 4 spektra za různých budících podmínek – pro dosažení nejlepší citlivosti, nejlepších detekčních limitů a nejkratší doby analýzy. Čtyři kroky – 6kV, 12kV, 40kV, 50kV
 • Dvě vestavěné kamery – mikro (zobrazuje měřený bod) a makro (lze vyfotit celý měřený objekt), obě fotografie lze umístit na protokolu o měření
 • Vestavěná GPS jednotka, ke každému výsledku se uloží i informace o poloze
 • Přenos výsledků do PC přes WiFi, USB-C, Bluetooth
 • Výměna baterií za chodu přístroje
 • Rekalibrace detektoru pomocí zabudovaného vnitřního standardu, aby bylo možno přístroj rekalibrovat kdekoliv i v terénu. Rekalibrace se provádí na standardu, který je umístěný uvnitř spektrometru. Při rekalibraci není potřeba přikládat k přístroji žádný vzorek/standard.
 • Možnost tvorby „Profilů“ – v profilu jsou uloženy podmínky měření (kalibrační mód, kalibrační faktory, filtry a časy měření, pořadí prvků, velikost měřeného bodu, knihovna jakostí…)
 • Cela řada kalibračních módů – General Metal, Precious Metals, Electronics Metals, Mining (rudy, horniny, keramika, práškové materiály, roztoky…), Soils, Plastics, Coatings (tloušťka vrstev), Autokatalyzátory…
 • V kalibračním módu kovy (General Metals) měří tyto prvky: Te Y Sb Sn Cd Pd Ag Ru Mo Nb Zr Bi Pb Se Au W Zn Cu Re Ta Hf Ni Co Fe Mn Cr V Ti Al S P Si Mg (33)
 • Výrazně vylepšená citlivost pro lehké prvky Mg, Al, Si, P, S 
 • Vestavěná knihovna jakostí, kterou lze doplňovat
 • Štítky Novinka