obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Analýza drahých kovů

obrázek bez popisu

Spektrometry NITON lze s výhodou použít pro rychlou a přesnou analýzu drahých kovů.

Standardní kalibrace obsahuje tyto prvky:

Au, Ag, Pt, Pd, Rh, In, Sn, Ir, W, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, Ru

a také nebezpečné látky: Pb, Cd, Ni

Výhody:

  • rychlá a přesná analýza
  • zcela nedestruktivní
  • simultánní měření všech drahých kovů – např. zlata (Au), stříbra (Ag), platiny (Pt), paladia (Pd)
  • současné stanovení přítomnosti stopových legujících prvků a nebezpečných těžkých kovů – např. olova (Pb) a kadmia (Cd)
  • ihned lze odhalit repliky
  • možnost použití CCD kamery pro zobrazení místa měření
  • volitelně Small Spot – mikrofokusace – zaostření paprsku do bodu o průměru 3 mm

Spektrometry NITON nabízí vynikající přesnost – v následující tabulce jsou uvedeny výsledky z měření několika slitin zlata – certifikované hodnoty / výsledku z NITONu

VzorekOznačeníAu %, certAu NITONAg %, certAg NITONCu %, certCu NITON
Pure AuAu 24 K99,998599,990,000,000,000,00
RAuA5YellAu 18 K75,040075,0218,0217,786,936,60
RTA 4YellAu 22 K93,000092,714,504,462,492,34
RTA 14RedAu 9 K37,520037,309,789,7852,5451,72

Příklady měření

Výsledky měření: Čisté zlato (vpravo), Dentální slitina (vlevo)