obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Půdy, horniny a životní prostředí

obrázek bez popisu

Životní prostředí

Ruční analyzátory NITON se výborně hodí pro analýzy zemin, jílů, písků, usazenin, prachu a dalších lehkých matric. Velmi dobře lze provádět analýzy dle metody EPA 6200.

Měření lze provádět přímo v terénu, nebo lze odebrat vzorky do vzorkovnic.

Standardní kalibrace obsahuje tyto prvky: S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, As, Rb, Sr, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, W, Au, Hg, Pb, Th, U, lze rozšířit o další podle požadavků

Analýza rud

Ruční analyzátory NITON – poskytují kvalitu laboratorního rozboru přímo v terénu.

Standardní kalibrace obsahuje tyto prvky:K Ca Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Se As Rb Sr Zr Nb Mo Pd Ag Cd Sn Sb Ba Hf Ta W Re Au Pb Bi, lze rozšířit o další podle požadavků

Výhody analyzátorů NITON:

  • rychlá a přesná analýza
  • zcela nedestruktivní
  • minimální příprava vzorku
  • simultánní měření všech prvků od Mg po U
  • vynikající detekční limit

Možnost propojení s GPS modulem (Bluetooth) – analýza se ukládá do paměti spolu s polohou. Pomocí speciálního programu lze v reálném čase vykreslit geochemická data do mapy.