obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

ROHS a WEEE

RTG analyzátory NITON, americké firma, součást Thermo Fisher Scientific

Ruční rentgenové analyzátory NITON se výborně hodí pro testování zakázaných látek podle evropské směrnice RoHS a WEEE.

Od 1. 7. 2006 začala platit Směrnice RoHS 2002/95/EC, která nařizuje všem výrobcům a dovozcům do EU prokazovat shodu s touto směrnicí.

Max. obsah sledovaných látek podle směrnice RoHS:

PrvekMax. v %
Cd0,01 %
Pb0,1 %
Hg0,1 %
Cr 6+0,1 %
PBB a PBDE
(Polybromované bifenyly a difenyletéry)
0,1 %

Za prokazování shody RoHS u svých výrobků a jejich komponent je zodpovědný každý jednotlivý výrobce v rámci celého výrobního řetězce. Pouhé certifikáty od dodavatelů nejsou z hlediska směrnice RoHS postačující. Pokud kontrolní orgán zjistí porušení této direktivy (naměří vyšší koncentrace zakázaných látek), pak hrozí tomu kdo uvedl tento výrobek na trh v EU vysoké sankce. Například v ČR to může být pokuta až 10 000 000,- Kč (viz Zákon o odpadech).

Pomocí rentgenových analyzátorů NITON můžeme jednoduše stanovit Cd, Pb i Hg a také celkový Cr. Polybromované bifenyly a difenyletéry můžeme identofikovat pomocí Br – pokud tam není žádný Br, nejsou tam ani jeho sloučeniny.

Měření je velmi rychlé, přesné a nedestruktivní. S výhodou lze použít modely se zabudovanou CCD kamerou, která ukazuje měřené místo. Obrázek se ukládá do paměti spolu s výsledkem.

Při testování a „screeningu“ analyzátorem NITON má uživatel jistotu, že všechny materiály a komponenty na vstupu (suroviny) i výstupu (hotové výrobky) jsou ve shodě s RoHS. Takto lze snadno a rychle prokázat jak dodavatelům tak i odběratelům, kontrolním orgánům a státním institucím, že materiál vyhovuje směrnici RoHS.

Díky ručnímu a přenosnému provedení spektrometrů NITON (hmotnost jen 1,3 kg) lze provádět testování jak ve vlastním podniku, pří přebírání surovin, nebo i přímo u dodavatele. Lze operativně testovat každou dodávku a zamezit tak použití nevyhovujících surovin.

Spektrometry NITON lze nedestruktivně testovat hotové výrobky, meziprodukty i vstupní suroviny v různých formách – pevné, sypké a granulované… lze měřit i velmi malé součástky nebo výrobky rozmanitých rozměrů a tvarů.

Směrnice RoHS požaduje, aby byl testován každý jednotlivý komponent výrobku samostatně. To znamená, že je nutno analyzovat každý díl, součástku, surovinu či polotovar. Pomocí ručních spektrometrů NITON je to otázka několika minut.

Velmi dobrý doplněk je tzv. „Small Spot“ – mikrofokusace (zaostření rtg. paprsku) do bodu o průměru 3 mm. Lze přepínat mezi standardním paprskem (průměr 8 mm) a Small Spotem (průměr 3 mm). Jednoduše pak lze testovat i malé součástky, které se skládají z několika drobných dílů/částí.

Skládací stojany

Pro testování malých vzorků lze také využít různé typy stojanů a propojit spektrometr s PC. Vzorky se pak mohou vkládat do stojanu a spektrometr dálkově ovládat podobně jako stolní přístroj.

obrázek bez popisu

NOVINKA – malý, přenosný stojan Field Mate

Standardní kalibrační módy:

  • TestAll Mode – automaticky přepíná nejlepší kalibraci podle matrice
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – evropská direktiva pro elektroniku a spotřební zboží
  • Plasty Cl Ti V Cr Fe Ni Cu Zn As Se Br CD Sn Sb Ba Au Hg Bi Pb
  • Pb v barvách a nátěrech

Ukázka testování – plošný spoj

Příklad analýzy pájky – olovnatá / bezolovnatá pájka, NITON XL3t GOLDD s CCD kamerou a systémem Small Spot.


Příklad – součástka pájená bezolovnatou pájkou

Příklad – pájeno pájkou s obsahem olova – 29 500 ppm (směrnice RoHS povoluje 1000 ppm)

Porovnání „scanů“ – zelený bez olova, červený s olovem:

obrázek bez popisu

Ruční rentgenový spektrometr NITON je velmi rychlý a spolehlivý prostředek na testování shody se směrnicí RoHS.