obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Test hraček a spotřebního zboží

RTG analyzátory NITON, americké firma, součást Thermo Fisher Scientific.

Ruční rentgenové analyzátory NITON se výborně hodí pro testování Pb a dalších nebezpečných látek v hračkách a spotřebním zboží.

Celníci (CPSC) v USA používají desítky ručních spektrometrů NITON na kontrolu zboží přímo v přístavech a na letištích. V Evropě používá NITON organizace PROSAFE pro kontrolu hraček a spotřebního zboží. U nás spektrometry NITON používá mimo jiné také např. ČOI (Česká obchodní inspekce) i SOI (Slovenská obchodní inspekce).

Pomocí ručních spektrometrů NITON lze velmi rychle a efektivně měřit nebezpečné látky v hračkách a spotřebním zboží. Test je nedestruktivní, nezanechává na měřeném zboží žádnou stopu a lze jej provést během několika sekund. Není už potřeba odebrat vzorek, který se pošle do specializované laboratoře, kde se rozpustí v kyselině nebo mineralizuje a po té analyzuje pomocí AAS nebo ICP spektrometrů. Test pomocí rentgenového analyzátoru je okamžitý (není třeba čekat několik dnů na výsledek) a také mnohem levnější. Okamžitě se signalizuje, zdali vzorek vyhovuje (zelená) nebo překračuje povolené meze (červená).

Evropská norma EN 71-3 „Migrace/přenos určených prvků“ – stanoví migraci škodlivých substancí v nátěrech. Jedná se o těžké kovy jako olovo, kadmium, rtuť, antimon, arsen, barium, selen, chróm a jejich sloučeniny.

Prvek:SbAsBaCdCrPbHgSe
Max v mg/kg:6025100075609060500

Analyzátory NITON splňují detekční limity pro všechny tyto prvky, včetně problematického stanovování Ba.

Pro měření baria je bezpodmínečně nutno použít rengenovou lampu s napětí alespoň 50kV. (Starší rentgenové lampy s napětím jen 40kV nejsou z principu schopny vybudit Ba.)

Příklad analýzy vzorku s obsahem 1000 ppm Baria (což je limit normy EN 71-3)

obrázek bez popisu

Červený “scan” – rtg. lampa 50kV – zde je vidět silná odezva, jak na čarách Ba-Ka, tak i na Ba – Kb. Modrý “scan” – rtg. lampa 45kV – odezva je mnohem slabší. Zelený “scan” – rtg. lampa 40kV – signal se zcela ztrácí v šumu

Je zřejmé, že s 40 kV rentgenovou lampu nelze barium vůbec stanovit.

Jen spektrometry NITON mohou díky 50kV rentgenové lampě analyzovat barium!

Standardní kalibrační módy:

  • TestAll Mode – automaticky přepíná nejlepší kalibraci podle matrice
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – evropská direktiva pro elektroniku a spotřební zboží
  • Plasty Cl Ti V Cr Fe Ni Cu Zn As Se Br CD Sn Sb Ba Au Hg Bi Pb
  • Pb v barvách a nátěrech

Skládací stojan

Pro testování malých vzorků lze také využít přenosný stojan a propojit spektrometr s PC. Vzorky se pak mohou vkládat do stojanu a spektrometr dálkově ovládat podobně jako stolní přístroj.

Další doplňky vhodné pro testování hraček a spotřebního zboží

Small Spot + CCD kamera

Small Spot – zaostření rtg. paprsku do bodu o průměru 3 mm (standardně 8 mm). Mezi těmito módy lze jednoduše přepínat. Navíc – CCD kamera zobrazuje měřené místo.

Ukázka testování pastelky (z nejmenovaného obchodního řetězce)

Výše v galerii vidíte zelenou pastelku s nápisem NON TOXIC, Made in China a obrázek z vestavěné kamery (uložený v paměti přístroje).

Porovnání skenů: pastelka s olovem (červeně), nezávadná pastelka (černě). Obsah olova (4179 ppm) několikanásobně převyšuje povolenou mez.

obrázek bez popisu

Ukázka testování plastové hračky

Část hračkyKoncentrace olova v ppm
Červený kroužekméně než 8Vyhovuje
Žlutý kroužek2 389Nevyhovuje
Zelený kroužek3 199Nevyhovuje
Žluté uši3 876Nevyhovuje
Modré těloméně než 10Vyhovuje